Share

Solana Beach Little League Memorial Weekend Scrimmage

Solana Beach Little League 9- to-11-year-olds held a Memorial Weekend Scrimmage May 24 at the AAA Field in Solana Beach.

The athletes played in honor of the sacrifices made by fallen Solana Beach residents:

WWII:

Chiles, Joseph-KIA; Covarrubias, Jesus-KIA; Dawson, Frank-KIA; Dose, Richard-KIA; Hunt, Alexander-KIA; Lynde, Simon-KIA; Mettan, Joseph-KIA 22 March 1944; Osorio, Pedro-KIA 8 May 1945

Vietnam:

Aiau, Harvey-KIA 16 March 1970; Cruz, Raphael-KIA 2 September 1963; Hendricks, Charles-KIA 23 March 1969; Lopez, Victor-KIA 17 January 1969; Mericantante, Thomas-KIA 16 August 1968; Tworek, Joseph-KIA 29 October 1971.

For photos online, visit www.delmartimes.net. Photos by McKenzie Images


Advertisement